Yhteistyö Duodecimin kanssa

  • 20.02.2022


Lääketieteellinen Ultraääniseura ry anoi Duodecimin yhdistysjäsenyyttä syksyllä 2021. Duodecim-seuran valtuuskunta hyväksyi Lääketieteellisen Ultraääniseuran yhdistysjäsenekseen valtuuskunnan kokouksessa 17.12.2021. Yhteistyö aloitetaan Duodecimin kanssa vuoden 2022 alusta lähtien. Duodecim hoitaa jatkossa koulutusten järjestämiseen liittyviä tehtäviä kuten ilmoittautumiset, koulutusmaksulaskut ja luennoitsijakutsut. Kotisivuillemme tehdään tarvittaessa muutoksia yhteistyön alkaessa.