APURAHOJA HAETTAVANA!!!

  • 06.06.2016


Hyvä Ultraääniseuran jäsen!

Ultraääniseuran stipendirahasto on perustettu vuosikokouksessa 17.3.2011. Johtokunta on päättänyt, että seuran vuosikokoukselle esitettävään talousarvioon merkitään vuosittain tähän tarkoitukseen varattava määräraha (enintään 2000€/vuosi, enintään 1000€/hakija). Apuraha on tarkoitettu ainoastaan yhdistyksen jäsenille. Rahaston tarkoituksena on pääsääntöisesti tukea ultraäänidiagnostiikkaan liittyvää koulutusta ja tutkimusta.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan yhdistyksen johtokunnalle. Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti seuran sihteerille osoitteeseen postia(at)ultraaaniseura.fi. Hakemukseen tulee liittää hakijan selvitys siitä, mihin apuraha on tarkoitus käyttää. Apurahan hakuaika on kalenterivuoden loppuun. Tuen saajat julkistetaan kevään vuosikokouksessa. Apurahan saajalla on yksi (1) vuosi aikaa käyttää apuraha. Apurahan saajan tulee esittää selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta kirjoittamalla matkakertomus ultraääniseuran sivuilla julkaistavaksi tai pitämällä lyhyen matkakertomusluennon ultraääniseuran koulutuspäivillä.

Apurahoilla tuetaan esimerkiksi opintomatkoja ja klinikkavierailuja, jolloin tapahtuu kansainvälistymistä, verkottumista ja tiedon leviämistä.

Jaettavat apurahat on tarkoitettu koulutukseen liittyvien kustannusten kattamiseen, esimerkiksi seminaari- ja kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä ammatilliseen peruskoulutukseen eikä kaupallisiin tarkoituksiin. Aiemmin myönnetystä apurahasta tulee olla kulunut vähintään kolme (3) vuotta. Stipendi maksetaan vain alkuperäisiä tositteita vastaan.