Rekisterinpitäjä

Lääketieteellinen ultraääniseura ry
Y-tunnus: 2275896-3

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Lääketieteellisellä ultraääniseura ry:llä on jäsenrekisteri sekä rekisteri ilmoittautumisista Ultraääniseuran koulutuksiin. Rekistereitä hoitaa seuran sihteeri (postia[at]ultraaaniseura.fi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen, koulutusmaksu- ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäsen on itse antanut liittyessään seuran jäseneksi:
 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite kirjautumista sekä jäsentiedotteiden ja jäsenmaksujen lähettämistä varten
 • osoite ja puhelinnumero
 • ammatti, kokemus ja tieto siitä tekeekö henkilö sikiöseuloja
 • toimipaikka

Jäsenrekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: tiedot maksetuista jäsen- ja koulutusmaksuista, tiedot ilmoittautumisista ja osallistumisesta seuran järjestämiin koulutuksiin, tieto jäsenen kuulumisesta hoitajien alajaostoon, sekä kirjautuneen jäsenen ip-osoite.

Jäsenrekisterin lisäksi koulutuksiin ilmoittautuneista henkilöistä tallennetaan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautujan antamat tiedot:
 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite jäsentiedotteiden ja jäsenmaksujen lähettämistä varten
 • osoite ja puhelinnumero
 • ammatti, kokemus ja tieto siitä tekeekö henkilö sikiöseuloja
 • toimipaikka
 • koulutuksen maksaja
 • Erityisruokavalio ja allergiat

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: koulutusmaksujen tila, rekisterin ylläpitäjän lisäämät kommentit liittyen ilmoittautumiseen ja tiedot ilmoittautujan antamista palautteista koulutuksiin. Mikäli mahdollista, Ultraääniseuran jäsenen tiedot yhdistetään ilmoittautujan tietoihin.

Tietojen säilytysaika

Sähköiseen rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan, kunnes jäsen tai ilmoittautuja pyytää niiden poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan tulevilta jäseniltä jäsenhakemuksen yhteydessä ja ilmoittautujilta ilmoittautumisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa Ultraääniseuran sivujen avulla. Ilmoittautujilla on mahdollisuus pyytää tietojensa päivitystä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: postia[at]ultraaaniseura.fi

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä ainoastaan sivuston toiminnan mahdollistamiseen. Evästeet mahdollistavat jäsenille sivuille kirjautumisen.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Lääketieteellisen ultraääniseuran ry:n hallituksen nimeämällä sihteerillä, verkkosivujen kehittäjällä sekä seuran rahastonhoitajalla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle (postia[at]ultraaaniseura.fi). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.