Ultraääniseuran apurahat

Ultraääniseuran stipendirahasto on perustettu vuosikokouksessa 17.3.2011. Johtokunta on päättänyt, että seuran vuosikokoukselle esitettävään talousarvioon merkitään vuosittain tähän tarkoitukseen varattava määräraha (enintään 2000 €/vuosi, enintään 1000 €/hakija). Rahaston tarkoituksena on pääsääntöisesti tukea ultraäänidiagnostiikkaan liittyvää koulutusta ja tutkimusta.

Hakuaika

Apurahan hakuaika on jatkuva. Päätöksen tuen saajasta tekee seuran johtokunta. Tuen saajat julkistetaan seuraavan kevään vuosikokouksessa.

Jakoperusteet

Apuraha on tarkoitettu ainoastaan yhdistyksen jäsenille. Apurahoilla tuetaan tieteellisen tutkimuksen harjoittamista tai esimerkiksi opintomatkoja ja klinikkavierailuja, jolloin tapahtuu kansainvälistymistä, verkottumista ja tiedon leviämistä. Jaettavat apurahat on tarkoitettu joko henkilökohtaiseksi tutkimuksen kannustusapurahaksi tai koulutukseen liittyvien kustannusten kattamiseen, esimerkiksi seminaari- ja kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä ammatilliseen peruskoulutukseen eikä kaupallisiin tarkoituksiin. Aiemmin myönnetystä apurahasta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Matka-apuraha maksetaan vain alkuperäisiä tositteita vastaan. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.

Hakemus

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan selvitys siitä, mihin apuraha on tarkoitus käyttää. Apurahan saajalla on yksi vuosi aikaa nostaa apuraha. Matka- apurahan saajan tulee esittää selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta kirjoittamalla matkakertomus Ultraääniseuran sivuilla julkaistavaksi tai pitämällä lyhyen matkakertomusluennon ultraääniseuran koulutuspäivillä. Tutkimusapurahan saajan edellytetään esittelevän tutkimushankkeensa tulevan koulutuspäivän yhteydessä. Apurahan saaja voi osallistua tähän koulutuspäivään veloituksetta. Hakemus tulee lähettää sähköisesti seuran apurahavastaavalle osoitteeseen apurahahakemukset@ultraaaniseura.fi kaikkine liitteineen, joista yksi on skannattu allekirjoitettu hakemus. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

APURAHA TUTKIMUSTA VARTEN

Hakemukseen vaadittavat liitteet:

 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua)
  • tausta - tavoitteet ja tutkimushypoteesit
  • aineisto ja menetelmät
  • aikataulu
  • rahoitussuunnitelma
 • Eettisen toimikunnan lupa tai organisaation myöntämä tutkimuslupa
 • Hakijan ansioluettelo
 • Tutkimusta varten muu anottu tai saatu rahoitus

APURAHA OPINTOMATKAA/KLINIKKAVIERAILUA VARTEN

Hakemukseen vaadittavat liitteet:

 • Kohdeorganisaation kirjallinen kutsu/vahvistus
 • Vierailukohteen paikka, vierailun ajankohta ja vastuuhenkilö
 • Hakijan ansioluettelo
 • Arvio matkakustannuksista

MYÖNNETYT APURAHAT, MATKAKERTOMUKSET

Apurahat:

 • Leena Alanne 2017
 • Maarit Niinimäki 2019
 • Veronika Osuala 2020

Matkakertomukset:

 • Riina Jernman 2023